Blog

Кръгла маса „Демографската катастрофа в България“

ПП МИР (Морал, Инициативност и Родолюбие)  представи революционен модел за излизане на България от демографската катастрофа, който чрез определени стимули облагодетелства работодатели, работници и родители. Това стана ясно след проведената кръгла маса от ПП МИР, където беше представен моделът за излизане на България от демографската катастрофа на икономиста Кирил Стойчев. „Този модел е пряко свързанПродължете с четенето на „Кръгла маса „Демографската катастрофа в България““

Законопроект за насърчаване на раждаемостта

Предмет на закона Чл.1. (1) Този закон урежда условията за придобиване правото на финансови стимули за насърчаване на раждаемостта, формите и реда за тяхното предоставяне. Чл.2. За да се преодолее демографската криза, в сила от 01.01.2022 г., се въвеждат финансови стимули за насърчаване на раждаемостта Чл.3. Финансовите стимули са средства в пари, които подпомагат отглежданетоПродължете с четенето на „Законопроект за насърчаване на раждаемостта“

Кирил Стойчев

Магистър по икономика, възпитаник на Икономически университет – Варна. Автор на икономически теории и икономически решения на социални проблеми. От 2019 г. работи върху решението на проблема с демографската криза. Резултатът – законопроект за насърчаване на раждаемостта. Ако искате да подкрепите реализацията на тази идея, свържете се с автора – 0 898 75 67 23


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Get started